Smycke, svärdet i stenen
Smycke, svärdet i stenen

Beställning av Svenska Kyrkans Unga Camelot som gåva till föreningens avgående styrelsemedlemmar. Smidd i två delar som sedan hårdlötts samman med kopparlod och därefter stålborstats och ytbehandlats med linolja. På smyckets baksida är instämplat mottagarens namn och de år som hen satt i styrelsen. My Segelström bär smycket på bilden.