Smycke, svärdet i stenen
Smycke, svärdet i stenen

Smycke, svärdet i stenen. Beställning av Svenska Kyrkans Unga Camelot som gåva till avgående styrelsemedlemmar i föreningen. På smyckets baksida är det stämplat mottagarens namn samt de år hen satt i styrelsen. Marisha Metzmaa bär smycket på bilden.