Smycke, svärdet i stenen
Smycke, svärdet i stenen

Smycke, svärdet i stenen. Beställning av Svenska Kyrkans Unga Camelot som gåva till avgående styrelsemedlemmar. Smidd i två delar som sedan hårdlötts samman med kopparlod. Stålborstad och ytbehandlad med linolja. Artemis Ernstsson bär smycket på bilden.