Pipstopparverktyg
Pipstopparverktyg

Verktyg för att stoppa och rensa en pipa.